TABLE 56.

The cyclin family of Neurosporaa

Neurospora locus vs S. cerevisiae genomeS. cerevisiae locus vs Neurospora genomeNeurospora locus vs S. pombe genomeS. pombe locus vs Neurospora genome
NCU02114.1CLB3 (1e-27)CLN1NCU02114.1 (1e-16)NCU02114.1cdc13 (4e-32)puc1NCU02114.1 (1e-30)
CLB4 (5e-26)NCU01242.1 (>e-5)puc1 (1e-31)NCU01242.1 (8e-18)
CLB6 (1e-23)NCU02758.1 (>e-5)cig1 (2e-30)NCU02758 (5e-16)
CLN3 (2e-22)CLN2NCU02114.1 (1e-14)cig2 (3e-26)cig1NCU01242.1 (8e-76)
CLB2 (3e-22)NCU02758.1 (1e-08)rem1 (9e-18)NCU02758 (4e-66)
CLB5 (6e-20)NCU01242.1 (>e-5)NCU01242.1cdc13 (4e-74)NCU02114.1 (7e-25)
CLB1 (1e-19)CLN3NCU02114.1 (9e-15)cig1 (4e-72)cig2NCU02758 (2e-79)
CLN1 (3e-14)NCU01242.1 (>e-5)cig2 (1e-67)NCU01242.1 (1e-65)
CLN2 (2e-12)NCU02758.1 (>e-5)rem1 (3e-47)NCU02114.1 (8e-28)
NCU01242.1CLB3 (7e-78)CLB1NCU02758.1 (4e-72)puc1 (4e-17)rem1NCU01242.1 (2e-48)
CLB4 (6e-75)NCU01242.1 (2e-53)NCU02758.1cdc13 (2e-94)NCU02758 (1e-41)
CLB2 (5e-57)NCU02114.1 (3e-19)cig2 (2e-78)NCU02114.1 (7e-19)
CLB1 (5e-53)CLB2NCU02758.1 (2e-85)cig1 (4e-64)cdc13NCU02758 (1e-101)
CLB6 (5e-48)NCU01242.1 (2e-57)rem1 (2e-41)NCU01242.1 (9e-74)
CLB5 (3e-47)NCU02114.1 (3e-22)puc1 (3e-15)NCU02114.1 (2e-30)
CLN3 (5e-07)CLB3NCU01242.1 (3e-82)
CLN2 (>e-5)NCU02758.1 (7e-67)
CLN1 (>e-5)NCU02114.1 (2e-26)
NCU02758.1CLB2 (4e-81)CLB4NCU01242.1 (8e-80)
CLB1 (1e-74)NCU02758.1 (1e-65)
CLB3 (6e-67)NCU02114.1 (3e-25)
CLB4 (2e-62)CLB5NCU02758.1 (3e-51)
CLB6 (3e-58)NCU01242.1 (3e-48)
CLB5 (4e-52)NCU02114.1 (1e-19)
CLN2 (2e-07)CLB6NCU02758.1 (1e-59)
CLN3 (2e-05)NCU01242.1 (1e-48)
CLN1 (>e-5)NCU02114.1 (5e-23)